Tra cứu & kích hoạt bảo hành

Hướng dẫn tra cứu và kích hoạt bảo hành

Sản phẩm thiết bị nhà bếp TOMATE được quản lý bảo hành điện tử theo số Serries có trên sản phẩm:

Ví dụ tem đăng ký bảo hành điện tử có trên mỗi sản phẩm:

Để được hưởng chế độ bảo hành chính hãng, Quý khách sau khi mua sản phẩm, thông qua hướng dẫn bằng tem dán trên bề mặt sản phẩm, đăng ký kích hoạt bào hành bằng 02 cách: Quét mã QR code, hoặc nhắn tin theo cú pháp trên tem bào hành để đăng ký và nhận kích hoạt bảo hành.

Lưu ý: Việc đăng ký bảo hành phải được thực hiện trong vòng 24h ngay sau khi mua và lắp đặt sản phẩm nhằm đảm bảo quyền lợi bảo hành của khách hàng và người sử dụng.

Trong trường hợp Quý khách hàng không đăng ký hoặc đăng ký sai thời gian mua hàng/ lắp đặt, việc bảo hành sản phẩm của Quý khách hàng sẽ được tính vào ngày sản phẩm được giao đến đại lý nơi Quý khách hàng đã mua (chúng tôi sẽ không giải quyết các khiếu nại nếu không đăng ký hoặc đăng ký sai thông tin).