01287

  • admin
  • Th10 22, 2022
NHAN PHAT LÊ TRỌNG TẤN Thay bo công suất + Thay mâm từ Ốc vít siết bị lỏng nên cháy bo và mâm.